泰勒 Taylor Baby Taylor

泰勒 Taylor Baby bt1 民谣吉他

产品介绍

【型号】泰勒 Taylor Baby Taylor BT 1
【面板】单板云杉
【背板】沙比利合板
【侧板】沙比利合板
【琴颈】桃花芯木
【指板】乌木
【琴码】乌木
【琴桥】塑料
【调弦旋钮】镍合金
【护板】无
【琴颈连接方式】栓接
【品数】20
【琴弦】Elixir
【产地】墨西哥

产品图片

泰勒 Taylor Baby Taylor

泰勒 Taylor Baby Taylor

泰勒 Taylor Baby Taylor

泰勒 Taylor Baby Taylor

泰勒 Taylor Baby Taylor

1 回复

发表评论

加入讨论?
请自由留言

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注